هویت بصری
ژوئن 27, 2017
مبلمان های عمومی
ژوئن 27, 2017
هویت بصری
ژوئن 27, 2017
مبلمان های عمومی
ژوئن 27, 2017
گرافیک سطوح و دیوارها
یکی از بخش های گرافیک دیزاین محیطی ، طراحی گرافیک محیط و فضا می باشد . حیطه گرافیک دیواره ها و فضاها به جهت تقابل بحث گرافیک و معماری و استفاده از گرافیک 2 بعدی در فضاهای 3 بعدی ، مکمل طراحی معماری فضاها بوده که می تواند با ایجاد سطوح ، رنگ و طرح های گرافیکی در دیوارها و فضاهای خالی ، در کامل شدن یک طرح جامع و کامل از فرم ، مصالح ، رنگ و گرافیک باشد . گرافیک دیزاین محیطی صرفا در دگرگونی در کیفیت بصری و فضایی نمی باشد ، بلکه می تواند ربط عمیق تر اجتماعی و فرهنگی بین عناصر فضاها و انسان ایجاد کند .
معرفی و نمایش نام مجموعه ( فضاها ) از لحاظ بصری نه تنها می تواند ماندگاری بصری در ذهن ایجاد کند بلکه می تواند از لحاظ عملکرد همانند سردر برای مخاطبین عمل کند. یکی از راههای نمایش بصری مجموعه استفاده از تایپوگرافی حروف 3 بعدی با ابعاد بزرگ میباشد که در حال حاضر نمونه های موفقی در ساختمان های متعدد در دنیا بیانگر اهمیت و تاثیر بصری و عملکردی آن می باشد.
نمونه های گرافیک سطوح و دیوارها