تعریف المان هایی در ورودی های فضاهای مجموعه ها جهت معرفی نام و برند آنها میتواند در تقابل با مراجعین هم هویت بصری به مجموعه بدهد و هم عملکردی همچون سردر ورودی داشته باشد . در فضاهایی که از لحاظ تردد و یا بازدید بصری ، تراکم بالایی دارند ، طراحی و ساخت المانی منحصر بفرد با ابعاد و تناسبات بزرگ با توجه به نام مجموعه می تواند مکملی مناسب جهت سازه ساختمانی و نمایش نام و لوگو مجموعه باشد . در حال حاضر وجود چنین سازه هایی در مجموعه های گوناگون در دنیا ، الزام وجود آن نشانه ها را نشان داده و کارایی عملکرد آن را به اثبات رسانده است .
نمونه های هویت بصری