علائم و تابلوهای سفارشی ( اختصاصی ) در تنوعی از شکل و سایز تحقق می یابد. المان های طراحی شده و ساخته شده ، فقط از لحاظ عملکرد به برند شما کمک نکرده ، همینطور می تواند از نظر بصری نمایش دهنده موثری برای برند شما باشد. معرفی و جهت دهی به مسیر از طریق علائم و نشانه ها ، هم در قالب استندها و هم در قالب نشانه های نصبی بر روی سقف و دیواره ها امکان پذیر است که با طراحی یکپارچه و متفاوت ، میتوان از لحاظ عملکرد و سهولت مسیریابی مخاطبین به هف سهولت رفت و آمد در فضاها و اطلاع رسانی موثر بخش های مختلف یک مجموعه رسید. جلوه بصری بخشیدن به مسیریابی و هویت دادن به مکان ، در عین لذت بردن از زیبایی محیط برای مخاطبان از اهداف این بخش می باشد.
نمونه های نشانه های راهنما