گرافیک سطوح و دیوارها
ژوئن 27, 2017
طراحی استند های خاص
ژوئن 27, 2017
گرافیک سطوح و دیوارها
ژوئن 27, 2017
طراحی استند های خاص
ژوئن 27, 2017
مبلمان های عمومی
ایجاد فضاهای مکث و استراحت در فضاهای عمومی و استفاده بهینه از مبلمان خاص ، هم به تجربه خوشایند بازدیدکنندگان کمک کرده و نیز می تواند مدت زمان بیشتری مخاطب را در فضا پذیرا باشد. یکی از مشکلاتی که طراحان و معماران بعد از اتمام پروژه های خاص با آن برخورد می کنند ، تنوع اندک مبلمان در فضاهای عمومی می باشد . به دلیل نبود شرکت های تخصصی در زمینه ساخت مبلمان سفارشی ، همیشه ضعف این مورد در طراحی پاساژها و مجموعه های بزرگ کاملا خودنمایی میکند.
نمونه های مبلمان های عمومی