با توجه به اهمیت فضاهای پارکینگ در مجتمع های بزرگ و مطرح شدن نکاتی مهم همچون : - زمان رسیدن حداقل به پارکینگ مورد نظر - پیدا کردن مکان پارک شده خودرو توسط مخاطب در برگشت - سهولت یافتن مبادی خروجی و ورودی - آسانی در پیداکردن راه پله ها ، آسانسورها و ... و پرداختن به این موضوع در تمامی مجموعه های بزرگ با تمهیدات دیجیتال و سخت افزاری و نیز با علائم ، تابلوهای مخصوص ، گرافیک دیوارهای پارکینگ در طبقات ، مجموعه ماهی دیزاین با توجه به تخصص و تجربه خود در زمینه طراحی گرافیکی خاص جهت این مجموعه ها اعم از دیواره ها ، ورودی ها ، فضاهای تقسیم و فضاهای ورودی ، می تواند کمک شایانی در جهت بهره وری بیشتر و صرفه جویی در زمان و امکانات برای مجموعه های فوق باشد .
نمونه های طراحی پارکینگ