امروزه وجود استند های تبلیغاتی ، کیوسک های اطلاع رسانی دیجیتال ، نمایشگر های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در مجتمع های تجاری ، اداری ، خدماتی بیانگر نیاز افراد به راهنمایی صحیح و دریافت اطلاعات به شیوه ای نوین می باشد که می تواند کمک شایانی در پیدا کردن مقصد و معرفی مکان ها و خدمات به بازدید کنندگان و مراجعین باشد.
نمونه های طراحی استند های خاص