تایپو گرافی حجمی
ژوئن 27, 2017
نشانه های راهنما
ژوئن 27, 2017
تایپو گرافی حجمی
ژوئن 27, 2017
نشانه های راهنما
ژوئن 27, 2017
المان های حجمی
المان ها و سازه های حجمی در فضاهای خصوصی چه در فضاهای بیرون و چه فضاهای داخلی ، با توجه به ایجاد حجم های مجسمه مانند ، می تواند شاخصی منحصر بفرد در ایجاد محیطی متفاوت ، هیجان انگیز با کاربرد بصری و هویتی جهت یادآوری و مطرح شدن آن المان در دنیای دیجیتال و اینترنت باشد . با توجه به نمونه های متعدد در برجسته ترین بناهای معماری و تقابل بین سازه معماری و المان های خاص در آنها ، میتوان به اهمیت وجود آن در فضاهای خاص پی برد. اکنون به پشتوانه نیروهای برجسته خود در زمینه مجسمه سازی ، معماری و طراحی صنعتی ، توان همکاری جهت خلق عناصری منحصر بفرد را داریم
نمونه های المان های حجمی