ژوئن 19, 2016

تاریخچه برگزاری نمایشگاه در ایران(تاریخچه غرفه سازی)

تاریخچه غرفه سازی و برگزاری نمایشگاه در سده های گذشته ، در برخی از شهرهای بزرگ ایران که بر سر کاروانهای تجاری قرار داشته اند ، […]