زیر بنا: 1400 متر

زمان اجرا: 1397

تعداد طبقات: 7 طبقه

آدرس: خیابان قائم مقام – کوچه هشتم

 

سپتامبر 2, 2020

ساختمان کارگزاری مبین سرمایه

زیر بنا: 1400 متر زمان اجرا: 1397 تعداد طبقات: 7 طبقه آدرس: خیابان قائم مقام – کوچه هشتم