زمان اجرا: 97-1396

تعداد طبقات: 4طبقه

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی

سپتامبر 2, 2020

تالار ورودی ساختمان تامین سرمایه امین

 زیربنا: 950 متر زمان اجرا: 97-1396 تعداد طبقات: 4طبقه آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی
سپتامبر 2, 2020

شعبه 24 ساعته بانک حکمت

زیربنا: 42 متر زمان اجرا : 1397 آدرس: شهرک شهید فلاحی  
سپتامبر 2, 2020

ساختمان کارگزاری بانک اقتصاد نوین

زیربنا: 900 متر زمان اجرا: 1393 تعداد طبقات: 6 طبقه آدرس: شهرک غرب، فلامک شمالی، کوچه  
سپتامبر 1, 2020

ساختمان کارگزاری بانک خاورمیانه

 زیربنا: 650متر زمان اجرا: 95-1394 تعداد طبقات: 4 واحد در 2طبقه آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ظفر غربی، ساختمان بانک خاورمیانه