زیربنا: 340 متر مربع

تاریخ اجرا: آبان 1399

آدرس: خیابان عباس آباد- مجتمع نگین آزادی

 

ژانویه 5, 2021

ساختمان سبدگردان کاریزما

زیربنا: 340 متر مربع تاریخ اجرا: آبان 1399 آدرس: خیابان عباس آباد- مجتمع نگین آزادی