زیربنا: 900 متر

زمان اجرا: 1393

تعداد طبقات: 6 طبقه

آدرس: شهرک غرب، فلامک شمالی، کوچه

 

سپتامبر 2, 2020

ساختمان کارگزاری بانک اقتصاد نوین

زیربنا: 900 متر زمان اجرا: 1393 تعداد طبقات: 6 طبقه آدرس: شهرک غرب، فلامک شمالی، کوچه