زیربنا: 600 متر مربع

زمان اجرا: 1401

تعداد طبقات: 4 طبقه

آدرس: سعادت آباد- خیابان شهید یعقوبی

آگوست 21, 2023

کارگزاری سهم آشنا

زیربنا: 600 متر مربع زمان اجرا: 1401 تعداد طبقات: 4 طبقه آدرس: سعادت آباد- خیابان شهید یعقوبی
ژانویه 20, 2021

ساختمان مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

زیربنا: 1300 متر مربع زمان اجرا: 1399 تعداد طبقات: 7 طبقه آدرس: خیابان کوه نور- کوچه ششم
ژانویه 5, 2021

ساختمان سبدگردان کاریزما

زیربنا: 340 متر مربع تاریخ اجرا: آبان 1399 آدرس: خیابان عباس آباد- مجتمع نگین آزادی  
سپتامبر 2, 2020

ساختمان کارگزاری مبین سرمایه

زیر بنا: 1400 متر زمان اجرا: 1397 تعداد طبقات: 7 طبقه آدرس: خیابان قائم مقام – کوچه هشتم