زیربنا: 600 متر مربع

زمان اجرا: 1401

تعداد طبقات: 4 طبقه

آدرس: سعادت آباد- خیابان شهید یعقوبی

آگوست 21, 2023

کارگزاری سهم آشنا

زیربنا: 600 متر مربع زمان اجرا: 1401 تعداد طبقات: 4 طبقه آدرس: سعادت آباد- خیابان شهید یعقوبی
آگوست 7, 2023

غرفه نمایشگاهی بورس تهران

ژانویه 20, 2021

ساختمان مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

زیربنا: 1300 متر مربع زمان اجرا: 1399 تعداد طبقات: 7 طبقه آدرس: خیابان کوه نور- کوچه ششم
ژانویه 5, 2021

ساختمان سبدگردان کاریزما

زیربنا: 340 متر مربع تاریخ اجرا: آبان 1399 آدرس: خیابان عباس آباد- مجتمع نگین آزادی