زیربنا: 600 متر مربع

زمان اجرا: 1401

تعداد طبقات: 4 طبقه

آدرس: سعادت آباد- خیابان شهید یعقوبی