ساختمان سبدگردان کاریزما
ژانویه 5, 2021
درباره ماهی
آوریل 10, 2022
ساختمان سبدگردان کاریزما
ژانویه 5, 2021
درباره ماهی
آوریل 10, 2022
ساختمان مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

زیربنا: 1300 متر مربع

زمان اجرا: 1399

تعداد طبقات: 7 طبقه

آدرس: خیابان کوه نور- کوچه ششم