زیربنا: 1200 متر

زمان اجرا: 98-99

تعداد طبقات: 6 طبقه

آدرس: اصفهان – روبروی پل مارنان