زیر بنا: 1400 متر

زمان اجرا: 1397

تعداد طبقات: 7 طبقه

آدرس: خیابان قائم مقام – کوچه هشتم