زیربنا: 900 متر

زمان اجرا: 1393

تعداد طبقات: 6 طبقه

آدرس: شهرک غرب، فلامک شمالی، کوچه