تالار ورودی ساختمان تامین سرمایه امین
سپتامبر 2, 2020
ساختمان کارگزاری مبین سرمایه
سپتامبر 2, 2020
تالار ورودی ساختمان تامین سرمایه امین
سپتامبر 2, 2020
ساختمان کارگزاری مبین سرمایه
سپتامبر 2, 2020
ساختمان تامین سرمایه امین

زیربنا: 950 متر

زمان اجرا: 97-1396

تعداد طبقات: 4طبقه

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی