پوستر


...و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است


پوستر سالگرد 72 سالگی استاد محمد رضا شجریان
پوستر بازار دارایی فکری فرابورس ایران
پوستر چای شاهسون
پوستر سامانه پیامک بانک حکمت ایرانیان
پوستر فیلم آواز گنجشک ها به کارگردانی مجید مجیدی
پوستر تئاتر پرفورمنس گذشته
پوستر تئاتر در انتظار گودو
پوستر جشنواره بسم الله (مقام اول بهترین پوستر)
پوستر جشنواره گرافیک دانشجویی سما
پوستر فرهنگستان هنر
پوستر بازار دارایی فکری فرابورس ایران
پوستر گرافیک دانشجویی سما
پوستر تئاتر کمدی کوچه عاشقی
پوستر نمایشگاه عکس بهمن کاظمی
پوستر تئاتر کافه
پوستر همایش موسیقی ملل