غرفه سازی


...و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استمرکز طراحی ماهی با بیش از10 سال سابقه کار در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی و با برخورداری از متخصصین مجرب و کارآمد در رشته های معماری و گرافیک، گروه ایده پردازی و تیم های اجرایی غرفه سازی در جهت بهتر نشان دادن اهداف تبلیغاتی، استفاده بهینه از فضا و حضوری موفق در نمایشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

غرفه نمایشگاهی فرا بورس ایران - سال 1393 - متراژ: 120 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-220 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-80 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو-90 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-200 متر
غرفه نمایشگاهی رنگ هوآدا
غرفه نمایشگاهی پفیش-150 متر
غرفه نمایشگاهی GRM
غرفه نمایشگاهی ارتعاشات صنعتی ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی باغ بهشت-180 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-120 متر
غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی-100 متر
غرفه نمایشگاهی خبرگان سهام-180 متر
غرفه نمایشگاهی آتش بس-70 متر
غرفه نمایشگاهی آیش شبکه-100 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو-80 متر
غرفه نمایشگاهی فرابورس ایران-100 متر
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-140 متر
آگوست 7, 2023

غرفه نمایشگاهی بورس تهران

می 8, 2019

غرفه نمایشگاهی راهبرد سرمایه

می 7, 2019

غرفه نمایشگاهی رایان بورس

سپتامبر 10, 2017

غرفه نمایشگاهی دستگیره ایران

سپتامبر 10, 2017

غرفه نمایشگاهی ثامن الائمه

سپتامبر 10, 2017

غرفه نمایشگاهی مبین سرمایه

سپتامبر 10, 2017

غرفه نمایشگاهی مبین سرمایه

سپتامبر 10, 2017

غرفه نمایشگاهی فولاد مبارکه

دسامبر 25, 2016

غرفه نمایشگاهی هوآدا

دسامبر 25, 2016

غرفه نمایشگاهی بیمه مرکزی ایران

دسامبر 25, 2016

غرفه نمایشگاهی بیمه مرکزی ایران

دسامبر 25, 2016

غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی

ژوئن 14, 2016
غرفه سازی٬غرفه نمایشگاهی,غرفه نمایشگاهی هوآدا

غرفه نمایشگاهی هوآدا