گرافیک محیطی


...و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استاین مجموعه از سال 1379 در زمینه طراحی گرافیک ، معماری و دکوراسیون داخلی آغاز به فعالیت نموده و با جمعی از متخصصین ارشد در رشته های معماری ، گرافیک ، طراحی صنعتی و عمران توانسته است با بسیاری از شرکتها و مجموعه های تولیدی و صنعتی بزرگ همکاری داشته باشد . اکنون با توجه به نیازهای میان رشته ای ایجاد شده در حال حاضر در ایران و سراسر دنیا و عدم پاسخگویی مناسب از جانب مجموعه های موجود در خصوص طراحی گرافیک محیطی خاص و سفارشی که زیرمجموعه هیچکدام از شرکتهای طراحی موجود ( گرافیک ، مهندسین مشاور و ... ) نمیباشد ، تصمیم به تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و متخصصین مرتبط با این موضوع نموده است .
با توجه به قابلیت های این مجموعه و بهره وری از نیروی انسانی متخصص در زمینه های معماری ، گرافیک ، طراحی صنعتی ، نورپردازی ، صنایع دستی و جمع آوری برترین نیروهای اجرایی موجود و دارا بودن امکانات اجرایی از قبیل کارگاه و ماشین آلات مربوطه ، تصمیم به تعریف و فعالیت در زمینه های ذیل به عنوان اولین و تنها مجموعه تخصصی گردید .