غرفه سازی


...و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استمرکز طراحی ماهی با بیش از10 سال سابقه کار در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی و با برخورداری از متخصصین مجرب و کارآمد در رشته های معماری و گرافیک، گروه ایده پردازی و تیم های اجرایی غرفه سازی در جهت بهتر نشان دادن اهداف تبلیغاتی، استفاده بهینه از فضا و حضوری موفق در نمایشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

غرفه نمایشگاهی فرا بورس ایران - سال 1393 - متراژ: 120 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-220 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-80 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو-90 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-200 متر
غرفه نمایشگاهی رنگ هوآدا
غرفه نمایشگاهی پفیش-150 متر
غرفه نمایشگاهی GRM
غرفه نمایشگاهی ارتعاشات صنعتی ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی باغ بهشت-180 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-120 متر
غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی-100 متر
غرفه نمایشگاهی خبرگان سهام-180 متر
غرفه نمایشگاهی آتش بس-70 متر
غرفه نمایشگاهی آیش شبکه-100 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو-80 متر
غرفه نمایشگاهی فرابورس ایران-100 متر
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-140 متر
اردیبهشت 18, 1398
RAHBORD2

غرفه نمایشگاهی راهبرد سرمایه

اردیبهشت 17, 1398
Rayan Bours

غرفه نمایشگاهی رایان بورس

شهریور 19, 1396
Untitled-5

غرفه نمایشگاهی دستگیره ایران

شهریور 19, 1396
Untitled-4

غرفه نمایشگاهی ثامن الائمه

شهریور 19, 1396
Untitled-3

غرفه نمایشگاهی پریماگرا

شهریور 19, 1396
Untitled-2

غرفه نمایشگاهی آلتین مدیا طب

شهریور 19, 1396
Untitled-1

غرفه نمایشگاهی مبین سرمایه

شهریور 19, 1396
Mobinsarmayeh

غرفه نمایشگاهی مبین سرمایه

شهریور 19, 1396
Mobarakeh96

غرفه نمایشگاهی فولاد مبارکه

دی 5, 1395
960x960-hoada

غرفه نمایشگاهی هوآدا

دی 5, 1395
960x960-bimeh-markazi

غرفه نمایشگاهی بیمه مرکزی ایران

دی 5, 1395
960x960-bimeh-markazi-2

غرفه نمایشگاهی بیمه مرکزی ایران

دی 5, 1395
960x960-kanoon-nahadha

غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی

خرداد 25, 1395
غرفه سازی٬غرفه نمایشگاهی,غرفه نمایشگاهی هوآدا

غرفه نمایشگاهی هوآدا

خرداد 25, 1395
غرفه سازی٬ غرفه نمایشگاهی٬ غرفه نمایشگاهی نامی نو

غرفه نمایشگاهی نامی نو

خرداد 25, 1395
غرفه سازی٬ غرفه نمایشگاهی٬ غرفه نمایشگاهی GRM

غرفه نمایشگاهی GRM